"Būņas", ZS, Veikals
Dzirnavu 34a, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37127766888

e-pasts: info@bunas.lv

 

Rekvizīti:

Z/S "BŪŅAS"
m.Būņas, Baldones l.t., Baldones novads
Reģ.Nr.40101000150 LV-2125
PVN LV40101000150
A/S SWEDBANK, kods HABALV22
Konta Nr.LV66HABA000140C047520


Būņas - Zemnieku Saimniecība
Baldones lauku teritorija, Baldones nov.
LV-2125
Latvija


Reģistrācijas numurs: 40101000150

© 2018 - Z/S “BŪŅAS”